แพ็คเกจทัวร์

FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ เดินทาง ม.ค. 66 เป็นต้นไป

 • ข้อมูลโปรแกรมทัวร์

 • รหัสทัวร์ :
  PJP71-VZ
 • ประเทศ :
  ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา :
  5D3N
 • กำหนดเดินทาง :
  มกราคม - มีนาคม 2566
 • สายการบิน :
  Thai Vietjet
ราคาทัวร์เริ่มต้น :
23,999 บาท

FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ เดินทาง ม.ค. 66 เป็นต้นไป

DAY 1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
DAY 2: สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟูอิน
DAY 3: อุมิจิโกคุ-ชิโนอิเกะ จิโกกุ-สวนดอกไม้ โคโจโนะโนะฮานาโนะซาโตะ-ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ-AEON MALL
DAY 4: โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต-กันดั้ม แห่งฟุกุโอกะ-ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
DAY 5: สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ *

เบอร์โทรติดต่อ *

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร *

ID Line

E-mail *

รหัสทัวร์ / บริการที่จอง *

รายละเอียดที่ต้องการทราบ / ข้อมูลการจอง